moboi

 


agus


12ประมวลภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการ(10 เม.ย. 58)
12ประมวลภาพ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี 58 12
12ประมวลภาพ กิจกรรมสร้างความปรองดอง และอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่(15 ม.ค. 58)
12ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9 ม.ค. 58)
12เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ม.ค. 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมเทอดพระเกียรติ์ 87 พรรษา องค์ราชันย์ (4 พ.ย.57)
12ประมวลภาพ โครงการคลองสวยน้ำใส ตำบลโคกสูง (31 ต.ค. 57)
12ประมวลภาพ โครงการรั้วชุมชน กลุ่มสตรีป้องกันยาเสพติด (28-29 ส.ค 57)
12ประมวลภาพ โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพระราชดำริ(19 ส.ค 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมปรองดอง สร้างความสุขให้ประชาชน (15 ส.ค. 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมวันแม่ พระแม่ของแผ่นดิน (8 ส.ค. 57)
12ประมวลภาพ ถวายเทียนพรรษาบ้านโสกตลับ (10 ก.ค. 57)
12ประมวลภาพ ประเพณีบุญเดือน6 (ชุดที่ 1) ( ชุดที่ 2)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
12ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กประจำปี 2557
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปี 2556 (10-11 ก.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2556 (27 ส.ค.56)
12ประมวลภาพโครงการขยายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (31 ก.ค.56)

12ประมวลภาพโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ (13-14 มิ.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556 (11 เม.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (21-24 ม.ค. 56)
12ประมวลภาพโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (11 ม.ค.56)
12ประมวลภาพโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (28 ก.ย.55)
12
ประมวลภาพโครงการเยาวชน 3 D (13 ก.ย.55)
12ประมวลภาพโครงการรั้ว ชุมชน โรงเรียนต้านยาเสพติด (3-5 ก.ย.55)
12ประมวลภาพโครงการประกวดหมู่บ้าน (29 ก.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการโรงเรียน ชุมชน รั้วป้องกันยาเสพติด( 22 ก.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการคนพิการร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์( 13 ก.ย.54)
12ประมวลภาพกิจกรรมโครงเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม( 9 ก.ย. 54)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และกลุ่มอาชีพ ( 29-30 ส.ค.54)
12ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส( 15 มิ.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการอนามัยแม่สู่ลูก( 15 มิ.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2554
12ประมวลภาพโครงการเยวชนสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม(2 ก.ย.53)
12ประมวลภาพโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม(25 ก.ค.53)
12ประมวลภาพโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(18 มิ.ย.53)
12ประมวลภาพโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(5 เม.ย.53)
12ประมวลภาพการนับคะแนนลือกตั้งสมาชิก นายกฯ ตำบลโคกสูง (24 ม.ค.53)
12โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (29 ธ.ค.52)
โครงการ 9 ในดวงใจ วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 (9 ก.ย. 52)
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณ ไดโนเสาร์
กิจกรรมกีฬาสามัคคี อบต. และส่วนราชการ


 chow

999

12ลงนามถวายพระพร12

webmaster
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซด์ เทศบาลตำบลโคกสูง www.koksung.go.th .. ค่ะ
HOME (หน้าแรก)
:  ผู้บริหาร :  สภาเทศบาล  :  บุคลากร  : ข้อมูลการค้นพบฟอสซิล :  ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว : แผนที่เทศบาล :
ข้อมูลทั่วไป
แบ่งส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล 6 หมู่บ้าน
สินค้า OTOP
เทศบัญญัติ
คำสั่งเทศบาลโคกสูง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ภาษี
อบต.โพนทอง
อบต.กุดตุ้ม
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกสูง
v
นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
มะลิ
ดอกไม้ประจำตำบล
zaกระดานสนทนาzzaa
รายงานการประชุม สปสช.
งานเครือข่ายชุมนและสังคม
เบี้ยยังชีพ
งบดุล
งบทดลอง
งบรายรับ - รายจ่าย
แผนที่ภาษี
กองคลัง
งานพัฒนาชุมชนฯ
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักปลัด
งานนิติกร
งานบุคลากร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงาน กพ.
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
กองช่าง
สำนักงาน สตง.
ช่อง 5
กรมสรรพากร
ช่อง 7
ไทยรัฐ
พันโท เชาวน์ เดชชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
Content for New Div Tag Goes Here
งานสาธารณสุขฯ
งานการศึกษา
งานพัสดุ
TIME Magazine
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่อง 9
NBT
Thai PBS
แหล่งท่องเที่ยว
ช่อง 3
เวปบริการ