moboi

 


agus


12ประมวลภาพ กิจกรรมเทอดพระเกียรติ์ 87 พรรษา องค์ราชันย์ (4 พ.ย.57)12
12ประมวลภาพ โครงการคลองสวยน้ำใย ตำบลโคกสูง (31 ต.ค. 57)12
12ประมวลภาพ โครงการรั้วชุมชน กลุ่มสตรีป้องกันยาเสพติด (28-29 ส.ค 57)
12ประมวลภาพ โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพระราชดำริ(19 ส.ค 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมปรองดอง สร้างความสุขให้ประชาชน (15 ส.ค. 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมวันแม่ พระแม่ของแผ่นดิน (8 ส.ค. 57)
12ประมวลภาพ ถวายเทียนพรรษาบ้านโสกตลับ (10 ก.ค. 57)
12ประมวลภาพ ประเพณีบุญเดือน6 (ชุดที่ 1) ( ชุดที่ 2)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
12ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กประจำปี 2557
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปี 2556 (10-11 ก.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2556 (27 ส.ค.56)
12ประมวลภาพโครงการขยายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (31 ก.ค.56)

12ประมวลภาพโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ (13-14 มิ.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556 (11 เม.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (21-24 ม.ค. 56)
12ประมวลภาพโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (11 ม.ค.56)
12ประมวลภาพโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (28 ก.ย.55)
12
ประมวลภาพโครงการเยาวชน 3 D (13 ก.ย.55)
12ประมวลภาพโครงการรั้ว ชุมชน โรงเรียนต้านยาเสพติด (3-5 ก.ย.55)
12ประมวลภาพโครงการประกวดหมู่บ้าน (29 ก.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการโรงเรียน ชุมชน รั้วป้องกันยาเสพติด( 22 ก.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการคนพิการร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์( 13 ก.ย.54)
12ประมวลภาพกิจกรรมโครงเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม( 9 ก.ย. 54)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และกลุ่มอาชีพ ( 29-30 ส.ค.54)
12ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส( 15 มิ.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการอนามัยแม่สู่ลูก( 15 มิ.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2554
12ประมวลภาพโครงการเยวชนสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม(2 ก.ย.53)
12ประมวลภาพโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม(25 ก.ค.53)
12ประมวลภาพโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(18 มิ.ย.53)
12ประมวลภาพโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(5 เม.ย.53)
12ประมวลภาพการนับคะแนนลือกตั้งสมาชิก นายกฯ ตำบลโคกสูง (24 ม.ค.53)
12โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (29 ธ.ค.52)
โครงการ 9 ในดวงใจ วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 (9 ก.ย. 52)
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณ ไดโนเสาร์
กิจกรรมกีฬาสามัคคี อบต. และส่วนราชการ


 

chow

999

12ลงนามถวายพระพร12

webmaster
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซด์ เทศบาลตำบลโคกสูง www.koksung.go.th .. ค่ะ
HOME (หน้าแรก)
:  ผู้บริหาร :  สภาเทศบาล  :  บุคลากร  : ข้อมูลการค้นพบฟอสซิล :  ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว : แผนที่เทศบาล :
ข้อมูลทั่วไป
แบ่งส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล 6 หมู่บ้าน
สินค้า OTOP
เทศบัญญัติ
คำสั่งเทศบาลโคกสูง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ภาษี
อบต.โพนทอง
อบต.กุดตุ้ม
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกสูง
v
นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
มะลิ
ดอกไม้ประจำตำบล
zaกระดานสนทนาzzaa
รายงานการประชุม สปสช.
งานเครือข่ายชุมนและสังคม
เบี้ยยังชีพ
งบดุล
งบทดลอง
งบรายรับ - รายจ่าย
แผนที่ภาษี
กองคลัง
งานพัฒนาชุมชนฯ
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักปลัด
งานนิติกร
งานบุคลากร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงาน กพ.
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
กองช่าง
สำนักงาน สตง.
ช่อง 5
กรมสรรพากร
ช่อง 7
ไทยรัฐ
พันโท เชาวน์ เดชชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
Content for New Div Tag Goes Here
งานสาธารณสุขฯ
งานการศึกษา
งานพัสดุ
TIME Magazine
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่อง 9
NBT
Thai PBS
แหล่งท่องเที่ยว
ช่อง 3
เวปบริการ